Arkivbildare

Visar arkivbildare fördelat per depå

ALSTERS KOMMUN 1863-1951
ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
FOLKSKOLESTYRELSEN
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
KOMMUNBIBLIOTEKET
KRISTIDSNÄMNDEN
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
SKOLARKIVET
SOCKEN/FOLKBIBLIOTEKET
VALNÄMNDEN
ÖVERFÖRMYNDAREN
FRISKOLOR
BACKA FRISKOLA 2018-
FOLKUNIVERSITETETS GYMNASIUM I KARLSTAD (ALMA) 2009-2018
FRIA LÄROVERKEN KARLSTAD 2013-
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN KARLSTAD 2010-
IT-GYMNASIET KARLSTAD/NTI-GYMNASIET 2014-
JOHN BAUERGYMNASIET (JB GYMNASIET) 2003-2013
KLARA GYMNASIUM AB 2013-2024
LILLERUDSGYMNASIET AB 2001-
NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL 2018-
PLUSGYMNASIET KARLSTAD 2013-2017
PRAKTISKA GYMNASIET KARLSTAD 2012-
THOREN BUSINESS SCHOOL 2013-
THOREN FRAMTID
GRAVA KOMMUN 1863-1970
ARBETSKOMMITTÉN FÖR FORSHAGA
ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
BIBLIOTEKSSTYRELSEN
BRANDSTYRELSEN
BYGGNADSNÄMNDEN
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
FRITIDSNÄMNDEN
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
INDUSTRI- OCH PLANERINGSKOMMITTÉN
KOMMITTÉN FÖR DEN EKONOMISKA DELNINGEN MELLAN GRAVA OCH FORSHAGA 1943
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
KRISTIDSNÄMNDEN
LIVSMEDELSNÄMNDEN
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
SINNESSJUKANSTALTEN
SKOLARKIVET
SKOLBIBLIOTEKET
SKOLSTYRELSEN
SOCIALNÄMNDEN 1919-1970
TAXERINGSNÄMNDEN
TRAFIKSÄKERHETSKOMMITTÉN
VALNÄMNDEN
ÖVERFÖRMYNDAREN
KARLSTADS KOMMUN 1971-
AB ETABLERINGSREGION KARLSTAD
AB KARLSTADS INDUSTRILOKALISERING
AB KARLSTADS SJÖFARTSHUS
AB KARLSTADS STUDENTBOSTÄDER
AB KARLSTADS TENNISHALL
AB VÅLBERGSFASTIGHETER
ARBETSGRUPPEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
ARBETSGRUPPEN FÖR KROPPKÄRRSSJÖNS RESTAURERING
ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDDAD VERKSTAD 1977-1979
ARBETSGRUPPEN FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN I KOMMUNEN (VFP GRUPPEN)
ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING ANGÅENDE BEHOVET AV SAMLINGSLOKALER
ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV STIFTELSEN MUSIKTEATERN I VÄRMLANDS LÄN
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN 2003-
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 1999-2002
ARBETSVÅRDSNÄMNDEN 1971-1982
ARVODESKOMMITTÉN
BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1994-
BOSTADSAKTIEBOLAGET KARLSTAD-NYED
BOSTADSFÖRMEDLINGEN
BRANDSTYRELSEN 1971-1986
BYGGNADSNÄMNDEN 1971- 2006
CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN 1971-1987
CHEFSSAMRÅD
DJURSJUKHUSKOMMITTÉN 1969-1974
FASTIGHETSNÄMNDEN 1987-2006
FREDRICELUNDSSKOLAN
FRITIDSNÄMNDEN 1977-2006
FRÖDINGSKOLAN
FÄRJESTADSSKOLAN
FÖRENINGEN KARLSTADS FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSCENTRAL
GATU-OCH PARKNÄMNDEN 1971-1985
GRUVLYCKESKOLAN
GYMNASIENÄMNDEN 1994-2000
HAGABORGSSKOLAN
HAMMARÖ UTBILDNINGSCENTER 2001-2014
HAMNSTYRELSEN 1971-
HERRHAGSSKOLAN
HULTSBERGSSKOLAN
IDROTTS- OCH FRILUFTSNÄMNDEN 1971-1976
ILANDASKOLAN
INSTITUTIONSSTYRELSEN FÖR CENTRALORTENS BADANLÄGGNINGAR
INVANDRARNÄMNDEN 1992-1998
ISBANAN I KARLSTAD AB
JUBILEUMSKOMMITTÉN FÖR KARLSTAD 400 ÅR 1981-1984
KARLSTADS BOSTADS AB
KARLSTADS CAFÉAKTIEBOLAG
KARLSTADS ENERGI AB
KARLSTADS HAMNTERMINAL AB 1972-1988
KARLSTADS KONSUMENTKOMMITTÉ 1974-1976
KARLSTADS PARKERINGSAKTIEBOLAG (PARKAB)
KARLSTADS STADSHUS AB 1995-
KARLSTADS TEATER AB 1876-
KARLSTADS TURISTSERVICE AB (TURAB) 1988-1991
KARLSTADS ÅNGSLUPS AB
KARLSTADSBUSS AB
KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMND 2001-2018
KARLSTADSREGIONENS PLANERINGSNÄMND 1972- 1982
KOHLSÄTERS KRAFT AB
KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN 1992-2006
KOMMITTÉEN FÖR KOMMUNAL DEMOKRATI
KOMMITTÉN FÖR UTREDNING ANGÅENDE FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EVENTUELL KOMMUNSAMMANSLAGNING 1972-1975
KOMMUNALA MUSIKSKOLAN 1971-1993
KOMMUNALA VUXENSKOLAN - KOMVUX 1971-1993
KOMMUNALA VUXENSKOLAN - KOMVUX 1994-2000
KOMMUNARKIVET
KOMMUNFULLMÄKTIGE 1971-
KOMMUNREVISIONEN
KOMMUNSTYRELSEN 1971-
KOMMUNSTYRELSEN 1971-, DRÄTSELKONTORET 1971-1992
KOMMUNSTYRELSEN 1971-, FASTIGHETSKONTORET 1971-1986
KONSUMENT- OCH INVANDRARNÄMNDEN
KRONOPARKSSKOLAN
KROPPKÄRRSSKOLAN
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-
KULTURNÄMNDEN 1971-2006
MARIEBERGSSKOGEN AB 1958-1977
MARIEBERGSSKOGEN AB, 1997-
MARIEBERGSSKOGSNÄMNDEN 1977-1988
MARIEBERGSSKOLAN
MEDALJDELEGATIONEN
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 1971-
NOBELGYMNASIET 1971-
NORRSTRANDSSKOLAN
NYEDS SKOLA
OMVÄRLDSNÄMNDEN 2007-
ORGANISATIONSNÄMNDEN 1971-1982
ORRHOLMSSKOLAN
PERSONALNÄMNDEN 1971-1988
REPRESENTATIONSNÄMNDEN 1971-2006
RUDSSKOLAN
RÅTORPSSKOLAN
RÄDDNINGSNÄMNDEN 1987-1999
SAMARBETSGRUPPEN FÖR SALUHALLEN 1979-1984
SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR KARLSTADS PLANERINGSREGION 1971-1972
SAMARBETSKOMMITTÉN RÖRANDE KOLLEKTIVTRAFIK UTOM CENTRALORTEN 1976-1980
SAMORDNINGSAVDELNINGEN / INTRESSESKOLAN
SAMVERKANSGRUPPEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSFRÅGOR 1979-
SKATTKÄRRSSKOLAN
SKOGSBACKESKOLAN
SKOLSTYRELSEN 1971-1993
SKÅRESKOLAN
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND 2003- (INGÅR I ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN 2003- )
SOCIALNÄMNDEN 1971-1994
SOCIALNÄMNDEN 1995-2002
SOLSTAHÄLSAN AB 1975-
STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-
STIFTELSEN DJURSJUKHUSET 1974-1991
STIFTELSEN HYRESBOSTÄDER I KARLSTAD
STIFTELSEN KARLSTADS STUDENTBOSTÄDER
STODENESKOLAN
SUNDSTAGYMNASIET 1966-1987
SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET 1987-
TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2007-
TEKNISKA NÄMNDEN 1986-2006 DELARKIV: ENERGIVERKEN 1986-1996
TEKNISKA NÄMNDEN 1986-2006 DELARKIV: GATUKONTORET 1986-2004
TEKNISKA NÄMNDEN 1986-2006. DELARKIV: TEKNISKA VERKEN.
TEKNISKA NÄMNDEN 1986-2006: HUVUDARKIV
TINGVALLAGYMNASIET 1966-
TRAFIKSÄKERHETSKOMMITTÉN
TRAFIKSÄKERHETSNÄMNDEN 1979-
TULLHOLMSGYMNASIET
TURISTNÄMNDEN
TÅSANS KRAFT AB 1947-
ULLEBERGSGYMNASIET
UNGDOMSNÄMNDEN 1971-1976
UTREDNINGSGRUPPEN FÖR INVENTERING AV HEMBYGDSGÅRDARNA 1973-1976
UTREDNINGSKOMMITTÉN ANGÅENDE MARIEBERGSSKOGEN 1970-1974
VALNÄMNDEN 1971-
VERKSTADSSTYRELSEN, SOLAINDUSTRI
VUXENUTBILDNINGEN 2001-2018
VÅLBERGSSKOLAN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1995-
VÅRDGYMNASIET/OMVÅRDNADSPROGRAMMET
VÄSE SKOLA
VÄSTERSTRANDSSKOLAN
ÄLVKULLEGYMNASIET 1966-1987
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 1977-2002
KARLSTADS LANDSFÖRSAMLING 1863-1933
ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
FOLKSKOLESTYRELSEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
KRISTIDSNÄMNDEN
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
ÖVERFÖRMYNDAREN
KARLSTADS STAD 1863-1970
ARBETSLÖSHETSNÄMNDEN
ARBETSVÅRDSKOMMITTÉN
ARBETSVÅRDSNÄMNDEN
AUKTIONSKAMMAREN
BADHUSSTYRELSEN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
BOSTADSFÖRMEDLINGEN
BRANDSTYRELSEN
BYGGNADSNÄMNDEN
CAMPINGKOMMITTÉN
CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN - CBK 1957-1970
CIVILFÖRSVARSNÄMNDEN
DAGHEMS- OCH BARNTRÄDGÅRDSSTYRELSEN
DONATIONSFONDER
DRÄTSELKAMMAREN
DRÄTSELKONTORET
ELVERKET 1948-1970
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FASTIGHETSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN 1919 - 1956
GATUFÖRVALTNINGEN
HAMNSTYRELSEN 1828-1970
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HYRESNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
HÖRSALSKOMMITTÉN
IDROTTS- OCH FRILUFTSNÄMNDEN 1965-1970
IDROTTSSTYRELSEN
KARL IX MONUMENTET 1903-1928
KARLSTAD VATTEN- OCH GASVERK (INGÅR I KARLSTADS STAD/ELVERKET)
KARLSTADS GASVERK (INGÅR I KARLSTADS STAD/ELVERKET)
KARLSTADS HANDELSGYMNASIUM 1949-1966
KARLSTADS HANDELSGYMNASIUMS ELEVKÅR
KARLSTADS LUFTSKYDDSFÖRENING
KARLSTADS STADS BELYSNINGSVERK (INGÅR I KARLSTADS STAD/ELVERKET)
KARLSTADS STADS VATTENVERK OCH BELYSNINGSVERK (INGÅR I KARLSTADS STAD/ELVERKET)
KARLSTADS TEKNISKA AFTONSKOLA
KARLSTADS TEKNISKA SÖNDAGS- OCH AFTONSKOLA 1879-1919
KARLSTADS WESTRA BROKASSA
KARLSTADS YRKESSKOLA 1920-1970
KOMMITTÉ FÖR UTRED. AV FORMERNA FÖR FORTSATT INTERKOMMUNALT SAMARBETE INOM KARLSTADS PLANERINGSREGION
KOMMITTÉN FÖR FRAMLÄGGANDE AV FÖRSLAG TILL NÄMNDORGANISATION FÖR DEN NYBILDADE KOMMUNEN
KOMMITTÉN FÖR POLIS- OCH NÄMNDHUS
KOMMITTÉN FÖR SKYDDAD VERKSTAD
KOMMITTÉN FÖR UTREDNING RÖRANDE EVENTUELLT GEMENSAMT ORGAN FÖR STADENS FRITIDSVERKSAMHET
KOMMITTÉN FÖR VERKSTÄLLANDE AV UTREDNING OM TOMTRÄTTSINSTITUT
KOMMUNALA FLICKSKOLAN
KOMMUNALKASSÖRENS ARKIV
KOMMUNBLOCKETS SAMMANLÄGGNINGSDELEGERADE
KONSTKOMMITTÉN
KULTURNÄMNDEN 1967-1970
KULTURNÄMNDSUTREDNINGEN
LIVSMEDELSNÄMNDEN 1914-1934
LÖNENÄMNDEN 1918-1970
MONUMENTKOMMITTÉN - "VINDARNAS BONING" 1963-1967
NYKTERHETSNÄMNDEN 1916-1970
NÄMNDEN FÖR KARLSTADS STADS UNGDOMSVERKSAMHET 1965-1970
NÖDHJÄLPSKOMMITTÉN 1865-1870
ORGANISATIONSNÄMNDEN 1956-1970
ORRHOLMSBEREDNINGEN
PANTLÅNEINRÄTTNINGEN
PENSIONSNÄMNDEN
PLANERINGSKOMMITTÉN
POLISNÄMNDEN
PR-KOMMITTÉN
REPRESENTATIONSNÄMNDEN 1964-1970
SALUHALLSSTYRELSEN
SAMARBETSNÄMNDEN INOM KARLSTADSREGIONENS KOMMUNBLOCK
SAMORDNING AV VISS YRKESUTBILDNING
SKOLLOVSKOLONIFÖRENINGEN
SKOLSTYRELSEN 1911-1970
SOCIALNÄMNDEN 1957 - 1970
STADSBIBLIOTEKET
STADSFULLMÄKTIGE
STADSREVISION
STADSTRÄDGÅRDSSTYRELSEN
TOMTKOSTNADSKOMMITTÉN
TRAFIKSÄKERHETSKOMMITTÉN 1965-1970
TURISTNÄMNDEN
VALNÄMNDEN
ÅRETS STAD-KOMMITTÉN
ÖVERFÖRMYNDAREN I KARLSTAD 1924-1976
MOLKOMS MUNICIPALSAMHÄLLE 1947-1958
BELYSNINGSNÄMNDEN
BRANDSTYRELSEN
BYGGNADSNÄMNDEN
HYRESNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
MUNICIPALFULLMÄKTIGE
MUNICIPALNÄMNDEN
NORS KOMMUN 1863-1951
ARBETSLÖSHETSKOMMITTEN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
BIBLIOTEKSSTYRELSEN
BRANDSTYRELSEN
BYGGNADSNÄMNDEN
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FASTIGHETSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
FOLKSKOLESTYRELSEN
GUDMUNDIFONDENS FÖRVALTNINGSKOMMITTÉ
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HYRESNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
KRISTIDSNÄMNDEN
LIVSMEDELSNÄMNDEN
LÄKARBOSTADSKOMMITTÉN
NOR-EDS POLISDISTRIKT
NOR-GRUMS VATTENVERKSFÖRBUND
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
SKOGSBRANDSSTYRELSEN
SKOLARKIVET
SKOLBIBLIOTEKET
TANDVÅRDSKOMMITTÉN
VALNÄMNDEN
VATTENVERKSTYRELSEN
NORS KOMMUN 1952-1970
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
BRANDSTYRELSEN
BYGGNADSNÄMNDEN
EDSVALLA BAD- & TVÄTTINRÄTTNING
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FRITIDSNÄMNDEN
GUDMUNDIFONDENS FÖRVALTNINGSKOMMITTÉ
HYRESNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
LÖNENÄMNDEN
NOR-EDS POLISDISTRIKT
NORS-GRUMS VATTENVERKSFÖRBUND
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
SKOLARKIVET
SKOLSTYRELSEN
SOCIALNÄMNDEN
STIFTELSEN NORSPLAN
VATTENVERKSSTYRELSEN
YRKESSKOLESTYRELSEN
ÖVERFÖRMYNDAREN
NYEDS KOMMUN 1863-1951
ARBETARSMÅBRUKSLÅNERÖRELSEN
ARBETSANSKAFFNINGSKOMMITTÉN
ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN
BACKA VÅRDANSTALT
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
BRANDSTYRELSEN
BYGGNADSBEREDSKAPSKOMMITTÉN
BYGGNADSKOMMITTÉN
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
FOLKSKOLESTYRELSEN
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HYRESNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
IDROTTSPLATSKOMMITTÉEN
KILSTADS GÅRD
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
KOMMUNSKOGARNA
LIVSMEDELSNÄMNDEN
LUFTSKYDDSNÄMNDEN
LÄKARBOSTADENS KOMMITTERADE
NYEDS HÄRADS KRISTIDSNÄMND
NYEDS OCH ÄLVSBACKA SOCKNARS POLISFÖRBUND
NYEDS SVINAVELSFÖRENING
NYED-ÄLVSBACKA KONTROLLFÖRENING
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
POLISNÄMNDEN
SKOLARKIVET
SKOLBIBLIOTEKET
SOCKENBIBLIOTEKSSTYRELSEN
STYRELSEN FÖR YRKESUNDERVISNING
TJURFÖRENINGEN NYED
VALNÄMNDEN
ÖVERFÖRMYNDAREN
NYEDS KOMMUN 1952-1970
ARBETSLÖSHETSNÄMNDEN
ARBETSSMÅBRUKSLÅNERÖRELSEN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
BRANDSTYRELSEN
BYGGNADSNÄMNDEN
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HYRESNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNSKOGARNA
MOLKOMS VÄGFÖRENING
NYEDS POLISDISTRIKTSFÖRBUND
NYEDS TRAFIKSÄKERHETSKOMMITTÉE
NYEDS YRKESSKOLOR
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
PENSIONÄRSHEMSKOMMITTÉN
SKOLARKIVET
SKOLSTYRELSEN
SOCIALNÄMNDEN
SOCKENBIBLIOTEKET
VALNÄMNDEN
ÖVERFÖRMYNDAREN
SAMLINGAR
ANDERS BLOMQVISTS SAMLING
BREVSAMLING "KJELLIN-FRÅGAN"
GUNNAR LINDSKOGS ARKIV
KARLSTADS SKOLMUSEUM
KJELL FREDRIKSSONS SAMLING
SEGERSTADS KOMMUN 1863-1951
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
FOLKSKOLESTYRELSEN
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
KRISTIDSNÄMNDEN
LIVSMEDELSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
SKOLARKIVET
SOCKEN/SKOLBIBLIOTEKET
ÖVERFÖRMYNDAREN
VÄSE KOMMUN 1863-1951
ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
BYGGNADSKOMMITTÉN
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
FOLKBIBLIOTEKET
FOLKSKOLESTYRELSEN
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
KRISTIDSNÄMNDEN
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
SKOLARKIVET
VALNÄMNDEN
VÄSE FÖRELÄSNINGSFÖRENING
VÄSE ÅLDERDOMSHEM
ÖLME-VÄSE BRANDFÖRSVARSFÖRBUND
ÖLMSKOGS GÅRD
ÖVERFÖRMYNDARE
VÄSE KOMMUN 1952-1970
ARBETSLÖSHETSNÄMNDEN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
BRANDSTYRELSEN
BYGGNADSNÄMNDEN
CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FOLKBIBLIOTEKET
FÖRELÄSNINGSFÖRENINGEN
FÖRETAGSNÄMNDEN VID GRANBERGA VÅRDHEM
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
LÖNENÄMNDEN
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
SKOLARKIVET
SKOLBIBLIOTEKET
SKOLSTYRELSEN
SOCIALNÄMNDEN
STIFTELSEN BOSTÄDER
TRAFIKSÄKERHETSKOMMITTÉN
VALNÄMNDEN
VATTENVERKSTYRELSEN
VÄSE STATIONS BADHUSFÖRENING
VÄSE VÄGNÄMND
ÖVERFÖRMYNDAREN
ÄLVSBACKA KOMMUN 1863-1951
ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
FOLKBIBLIOTEKET
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
LIVSMEDELSNÄMNDEN
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
SKOLARKIVET
VALNÄMNDEN
ÖVERFÖRMYNDAREN
ÖSTRA FÅGELVIKS KOMMUN 1863-1966
ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉN
BARNAVÅRDSNÄMNDEN
BRANDSTYRELSEN
BYGGNADSNÄMNDEN
CIVILFÖRSVARSNÄMNDEN
EKONOMISTYRELSEN FÖR ÅLDERDOMSHEMMET
FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN
FATTIGVÅRDSSTYRELSEN
HEMHJÄLPSNÄMNDEN
HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
IDROTTSSTYRELSEN
KOMMUNALFULLMÄKTIGE
KOMMUNALNÄMNDEN
KOMMUNALSTÄMMAN
KRISTIDSNÄMNDEN
KUNGSNÄSKOMMITTÉN
LIVSMEDELSNÄMNDEN
LÖNENÄMNDEN
NYKTERHETSNÄMNDEN
PENSIONSNÄMNDEN
PENSIONÄRSHEMSSTYRELSEN
SKOLARKIVET
SKOLSTYRELSEN
SKÄRMBILDSKOMMITTÉN
VALNÄMNDEN
YRKESSKOLESTYRELSEN
ÅLDERDOMHEMMETS BYGGNADSKOMMITTÉ
ÖSTRA FÅGELVIKS ELEKTRISKA ANDELSFÖRENING U.P.A.
ÖVERFÖRMYNDAREN
ÖVRIGA
KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2000-
LÄNSBIBLIOTEKET FÖR VÄRMLANDS LÄN 1971-1991